หลายคนอาจจะเกิดคำถามเกี่ยวกับการสร้างโมเดลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและความมหาศาลของข้อมูล โครงการใหญ่บางโครงการนั้น โมเดล (ไฟล์) อาจมีขนาดใหญ่มาก 1 Gb ขึ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรของ Hardware มากขึ้นตามไปด้วย หนึ่งในวิธีการที่นิยมใช้ในการสร้างโมเดลขนาดใหญ่วิธีหนึ่งคือ การแบ่ง Phases ในการสร้างโมเดล หรือที่เราเรียกว่าการ Link Model วิธีการคือ เราจะแบ่งโครงการออกเป็นส่วนๆก่อน แล้วค่อยเอาแต่ละส่วนมารวมกัน จนทำให้เกิดเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ ที่มีขนาดใหญ่โมเดลเดียว ทั้งนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เห็นภาพกัน โครงการ A มี 5 ตึก บนเนื้อที่ 3 ไร่ เราจะแบ่ง 5 ตึกดังกล่าวเป็น 5 ไฟล์ ที่ลิงก์เชื่อมโยงเข้าไปในไฟล์ที่ดิน (Main Model) เวลาเราจะเพิ่มข้อมูลก็สามารถเข้าไปเพิ่มข้อมูลในแต่ละตึกได้ ถือเป็นวิธีการที่ทำให้เราประหยัดเวลาในการเปิดไฟล์และใช้ทรัพยากรของ Hardware ให้น้อยลงอีกด้วย

วิธีที่สองที่นิยมใช้กันก็คือการใช้ Worksharing ในการทำงาน กระบวนการทำงานของ Worksharing จะเป็นการแบ่งข้อมูลในโมเดลเป็นสัดส่วน ลงไปใน Workset เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมปริมาณของข้อมูลที่ Hardware จะต้องคำนวณให้น้อยลง เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้ Workset ดังต่อไปนี้

อาคาร B มีความสูง 10 ชั้น ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2-5 เหมือนกัน และชั้นที่ 6-10 เหมือนกัน ข้อมูลดังต่อไปนี้เราจะสามารถสร้าง Workset สำหรับชั้น 1 ชั้น 2-5 และชั้น 6-10 ได้ เป็น 3 Worksets

ในกรณีที่เราทำงานอยู่ที่ชั้น 6 เราสามารถจะปิด Workset ของชั้น 1,2-5 ได้เพื่อที่คอมพิวเตอร์ของเราขะไม่ต้องใช้ทรัพยากรขอฃ Hardware คำนวณข้อมูลในส่วนที่เราไม่ได้ทำงานอีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของวิธีการทั่วไป ที่ใช้ในการที่จะสร้างอาคารที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ บางครั้งเราก็อาจจะไม่มีงบประมาณมากเพียงพอเพื่อจะอัพเกรด Hardware ของเราให้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับโมเดลที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้หากเราเข้าใจระบบการทำงานของ Link และ Work sharing ก็จะทำให้เราทำงานที่ใหญ่ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ทำงานและผู้ร่วมงานอีกด้วยด้วย

WRITER

Warning: Attempt to read property "name" on null in /var/www/HOOK_WEBSITE/module/blog-detail.php on line 229
Most Popular
BIM can play a significant role in supporting the goals and initiatives of the Eastern Economic Corridor (EEC) in Thailand by improving the design, construction, and management processes of infrastructure projects, facilitating collaboration and innovation, and promoting sustainable practices in the built environment.