BIM คือ...

ในศตวรรษที่ 20 เป็นอีกครั้งที่เราเกิดการเราเริ่มเปลี่ยนจากการเขียนแบบพิมพ์เขียวด้วยน้ำหมึกบนผืนกระดาษไข มาเขียนบนระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นั้นง่ายกว่าการเขียนแบบด้วยมือมาก มีความแม่นยำในการเขียนสูง สามารถลดปัญหาการเขียนชิ้นงานซ้ำๆ ในแบบชิ้นเดิมได้ เราสามารถทำแบบได้รวดเร็วมากขึ้นและไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เราสามารถที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำแบบได้มากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างจากการที่เราเขียนแบบด้วยสองมิตินั้นยังเกิดขึ้น เช่น เราไม่สามารถจะทราบถึงมิติของอาคารกว้าง ยาว สูง ในรูปแบบสองมิติได้ ต้องมีการเขียนรูปตัดเพื่อแสดง ความสูง เราต้องเชื่อโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเอง จนกระทั่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตามมาได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ การต่อยอดจากการเขียนแบบสองมิติในคอมพิวเตอร์นั้น พัฒนามาเป็นการเขียนแบบสามมิติในรูปแบบโมเดล ที่มีข้อมูล หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า BIM


BIM คืออะไร หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้างอาจจะเกิดคำถามว่า BIM คืออะไร BIM เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า (Building Information Modeling) คือเราสามารถสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่มีข้อมูลลงไปในรูปแบบที่เป็นแบบจำลองสามมิติ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือ เราสร้างอาคารจริงๆ ในคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โมเดลตัวนี้นั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างก็ได้ เช่น ผนัง มีความหนา กว้าง ยาว สูงเท่าไหร่ น้ำหนัก ปริมาตร พื้นที่ ประเภท หรือยี่ห้ออะไร สิ่งเหล่านี้คือข้อมูล (Information) ที่ถูกบรรจุอยู่ใน (Model)

ยังมีหลายคนที่เข้าใจว่า BIM นั้นคือแบรนด์แต่แท้ที่จริงแล้ว BIM เป็นกระบวนการทำงาน รูปแบบหนึ่งที่เป็นวงจรการทำงานเชื่อมโยงกัน ช่วยให้โครงการทำงานได้อย่างราบลื่น การทำงานของ BIM นั้นสามารถต่อยอดไปได้หลากหลายเส้นทาง เราพัฒนาวงจรนี้แตกแขนงออกไปมากมาย และสามารถจะประยุตก์ใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น การคำนวณหาปริมาณวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ,คำนวณระยะเวลาก่อสร้างว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ,สร้างแบบจำลองเพื่อให้เห็นถึงสภาพอาคารที่จะเกิดขึ้นหลังการก่อสร้าง ,การบำรุงรักษาอาคารหลังก่อสร้างเสร็จ หรือแม้กระทั้งการใช้เทคโนโลยี VR (Virtual reality) เข้าไปชมห้องตัวอย่างก่อนที่โครงการจะสร้างเสร็จเสียอีกเป็นต้น ประโยชน์ที่มากมายของ BIM นั้นส่งผลให้ระบบอุตสาหกรรมงานก่อสร้างในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ดังที่กล่าวมาหลายคนคงจะเห็นถึงประโยชน์มากมายของ BIM กันแล้ว เทคโนโลยีนั้นมีผลทำให้มนุษย์เรานั้นดีขึ้น เราสามารถประหยัดทั้งแรกงานคน งบประมาณ ทรัพยากร หรือแม้กระทั่งเวลาที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และงานสร้างสรรค์อื่นๆ โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งคนเราในปัจจุบันนั้นก็จินตนาการไม่ออกถึงโลกในอนาคต ชาวอียิปต์โบราณสร้างสรรค์นวัตกรรมจนเกิดเป็นพิรามิดที่สวยงามและยิ่งใหญ่ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้คนรุ่นหลัง จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมนุษย์ยังคงต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสะบายให้กับเราในปัจจุบัน อาจจะไม่ใช่คำถามที่ถามว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหน แต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าเราจะพาเทคโนโลยีที่อยู่ในมือเราสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่าง และต่อยอดต่อไปจนถึงโลกในอนาคตได้ในรูปแบบใด คำตอบของคำถามนึ้เราในปัจจุบันเองคงจะเป็นผู้ที่ตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุด

ทศพร หิรัญธรรมาภรณ์
Project Director / BIM Manager